Phraram 2 Civil Engineering

Sunday
Nov 29th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Current Project

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ
1 ก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังพัสดุกลุ่มอาคาร ซ่อมบำรุง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - จ.สมุทรปราการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสนามชัย กรุงเทพมหานคร 
3 โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม SKY PARK - จ.ภูเก็ต บริษัท ทีดับบลิวอาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
4 ก่อสร้างระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (สัญญาที่ 2) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก - จ.อุตรดิตถ์ บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
5 ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งซ้าย) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ - จ.มุกดาหาร กรมชลประทาน
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร - จ.ชลบุรี กรมชลประทาน
7 ก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและอาคารที่จอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ - จ.สมุทรปราการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
8 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง - จ.หนองคาย กรมชลประทาน
9 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ - จ.สมุทรสาคร กรมชลประทาน
10 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 63(เอกมัย) กรุงเทพมหานคร