Phraram 2 Civil Engineering

Sunday
Nov 29th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ประสบการณ์การทำงาน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ
1 งานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ - จ.เพชรบุรี กรมชลประทาน
2 โครงการก่อสร้างโรงแรม CASSIA PHASE 3 - จังหวัดภูเก็ต บริษัท ภูเก็ต รีสอร์ท ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
3 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ - จังหวัดสมุทรปราการ กรมชลประทาน
4 โครงการก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน - จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
5 งานก่อสร้างอาคารสถานีย่อยสำหรับโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 - จังหวัดนครราชสีมา บริษัท ไฮโดรไชน่า
6 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไฮโดรเจนลำตะคอง - จังหวัดนครราชสีมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
7 โครงการ หิมาลัย โอเชียนฟร้อนท์ คอนโดมิเนียม - จังหวัดภูเก็ต บริษัท บลู ฮอริซัน หิมาลัย จำกัด
8 โครงการก่อสร้างโรงแรม CASSIA PHASE 2 - จังหวัดภูเก็ต บริษัท ภูเก็ต รีสอร์ท ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (PROPERTY DIVISION)
9 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา - จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
10 โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน - จังหวัดสุพรรณบุรี กรมชลประทาน
11 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต - ถนนมิตรไมตรี 3 - ถนนประชาสังเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
12 โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำของเขื่อนห้วยขุนแก้ว - จังหวัดอุทัยธานี กรมชลประทาน
13 โครงการ แลนด์มาร์ค ป่าตอง - จังหวัดภูเก็ต บริษัท เดอะเคปวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
14 โครงการ นาคา ไอแลนด์ - จังหวัดภูเก็ต บริษัท เอราวัณ ภูเก็ต จำกัด
15 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา - จ.พังงา สำนักงานศาลยุติธรรม
16 โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ - จังหวัดนครสวรรค์ กรมชลประทาน
17 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 7 ชั้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา - จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต
18 งานต่อเติมปรับปรุงอาคาร โครงการเธียเตอร์ไซม่อนคาบาเรต์ - จังหวัดภูเก็ต บริษัท ภูเก็ต ไซม่อนคาบาเรต์ จำกัด
19 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต
20 โครงการก่อสร้างอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน - กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน
 
หน้า 1 จาก 4